LIVEBOOK

Описи курсів

Оберіть кількіть годин

Основним завданням підвищення кваліфікації є різнобічний розвиток професійних компетентностей педагогів. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право самостійно обрати конкретні форми, види, напрями підвищення кваліфікації. У структурі програми підвищення кваліфікації виділяється інваріантна і варіативна складові. Формування варіативної частини передбачає вибір курсів зі запропонованого переліку. Для ознайомлення пропонуються описи навчальних курсів, які дають можливість створити освітню програму відповідно до потреб конкретного слухача. У програмі передбачено курси широкої тематики та різної тривалості (6, 18, 30 год).