ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Відбувся міжнародний семінар “Кластерний підхід у підготовці педагогів: зарубіжний досвід і перспективи розвитку в Україні”

Протягом 8-9 листопада у Львівському навчально-науковому центрі професійної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова відбувався міжнародний семінар «Кластерний підхід у підготовці педагогів: зарубіжний досвід і перспективи розвитку в Україні». Крім Львівського ННЦПО до його організації долучилися Старопольська вища школа (м. Кельце, Польща), інженерно-педагогічний факультет і факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова, Львівський обласний осередок всеукраїнської молодіжної організації «Молодіжний центр праці».

Участь у заході взяли науковці, педагогічні працівники навчальних закладів, роботодавці. Семінар, метою якого було визначення напрямів, принципів і форм підготовки педагогів в умовах міжнародного навчально-науково-виробничого комплексу, відкрив директор Львівського ННЦПТО Михайло Копельчак. Надавши присутнім коротку інформацію про діяльність Центру, М. Копельчак презентував програму розвитку закладу до 2020 року.

Про Старопольску вищу школу, її навчальну та наукову потужності розповіли ректор цього ВНЗ Ян Телус, декан педагогічного факультету Йоланта Гурал-Полрола, декан економічного факультету Вацлав Котлінський, маркетолог Марта Телус, координатор Юлія Борусінська.

Про можливі варіанти напрямів міжнародної співпраці щодо підготовки майбутніх фахівців присутнім розповіла заступник декана інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова Ірина Маркусь.

Керівник Львівського обласного осередку всеукраїнської молодіжної організації «Молодіжний центр праці» Леся Довганик акцентувала увагу на можливостях працевлаштування, проходження практики студентів і стажування викладачів.

Також під час семінару обговорили питання проведення спільних наукових досліджень, організацію міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів, проведення викладацької та наукової роботи педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками відповідно до міжнародних договорів, шляхів сприяння академічній мобільності студентів, які навчаються за спільними з іноземними навчальними закладами програмами.

9 Листопада 2016

Автор: