ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Відбудеться теоретично-практична конференція «Культурна спадщина вітражного мистецтва Західної України»

26-27 вересня відбудеться теоретично-практична конференція «Культурна спадщина вітражного мистецтва Західної України».

Захід пройде у рамках фінансового гранту Українським культурним фондом – проекту «Створення центру вітражного мистецтва на базі ДНЗ «Львівське ВПХУ» для збереження та розвитку культурної спадщини українського вітражу» і за участі науково-педагогічних працівників, студентів ВСП НПУ імені М.П. Драгоманова “Львівського навчально-наукового центру професійної освіти” та інженерно-педагогічного факультету.

Спільна робота учасників проекту, випускників професії вітражник, студентів, аспірантів та їх наукових керівників, представників бізнесу, митців, вітражистів вітається.

Завдання конференції:

  1. Дослідження західноукраїнського класичного вітражу з давніх часів.
  2. Західноукраїнський вітраж: минуле, сучасне, майбутнє.
  3. Своєрідність еволюційних процесів вітражного мистецтва.
  4. Взаємодія українського вітражу із західноєвропейською вітражною культурою.
  5. Кваліфікова підготовка фахівців даної області.
  6. Методика викладання спецдисциплін професії «вітражник».
  7. Комерційні аспекти вітражних виробів та способи їх реалізації.
  8. Відомі імена та сучасні майстри-вітражисти.
  9. Реставрація та збереження національних пам’яток.

Вимоги до оформлення тез конференції:

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.

Шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.

Нумерація сторінок – внизу праворуч (кількість поданого матеріалу – до трьох сторінок).

Умови участі: Оформлену заявку на участь у конференції, тези доповіді надіслати до 20 вересня на електронну адресу: mr.igor.gol@ukr.net.

Адреса: м. Львів, вул. Широка, 79

ДНЗ «Львівське ВПХУ»

Детальна інформація – за тел.: 093-68-54-971 – Ігор Михайлович Голуб (координатор проекту).

9 Вересня 2019

Автор: