ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Відбудеться XІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи”

XІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи» відбудетьсяґ 20 квітня 2023 р.

Організатори: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, факультет технологій та дизайну, кафедра технологічної освіти; ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Львівський медичний інститут
Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (Польща).

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ЗВО, докторанти, аспіранти,
слухачі магістратури, студенти, громадські організації та всі зацікавлені особи, які мають
відношення до тематики конференції.

24 Березня 2023

Автор: