ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Відбулася IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи»

У IX Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи», що відбулася 30 жовтня, взяли участь науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, яких зацікавила тематика конференції.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет, кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусія), Старопольська вища школа в Кєльце (Польща).

За результатами конференції сформовано електронний збірник наукових праць у двох томах.

22 Листопада 2021

Автор: