ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Е-БІБЛІОТЕКА

Наукова бібліотека НПУ імені М.П.Драгоманова
  • Наукова бібліотека НПУ імені М.П.Драгоманова – Наукова бібліотека комплектується відповідно до профілю університету літературою з математики, фізики, природничо-географічних, соціально-економічних наук, мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства. Широко представлена література з педагогіки та психології.
Національні бібліотеки
  • Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського – сайт бібліотеки національної академії наук України. Містить широкий спектр навчальної, наукової популярної літератури.
  • Національна парламентська бібліотека – Національна Парламентська бібліотека України є провідним державним культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Це загальнодоступна установа з універсальними за змістом фондами і характером обслуговування населення.
  • Нацiональна наукова медична бібліотека України – Національне книгосховище творів друку, державний депозитарій медичної літератури України, провідна спеціалізована установа з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування медичних кадрів, підготовки й видання інформаційних, науково-допоміжних і рекомендаційних покажчиків медико-біологічного профілю, організаційно-методичний центр мережі медичних бібліотек.
Педагогічні бібліотеки
Науково-технічні бібліотеки