ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Запрошуємо на Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перс…

Національний педагогічний університет імені М.П.

ДрагомановаЛьвівський навчально-науковий центр професійної освіти

Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова

Старопольська вища школа (м. Кельце, Польща)

ЗАПРОШУЄ

на Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію

«Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи»

що проводитиметься 30 жовтня 2017 р.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, громадські організації та всі зацікавлені особи, які мають відношення до тематики конференції.

На конференції буде розглянуто широке коло наукових проблем за такими орієнтовними напрямками:

Секції роботи конференції:

1. Фізико-математичні науки;

2.Технічні науки;

3. Історичні науки;

4. Економічні н ауки;

5. Філософські науки;

6. Філологічні науки ;

7. Юридичні науки;

8. Педагогічні науки;

9. Медичні науки;

10. Психологічні науки;

11. Соціологічні науки;

12. Політичні науки;

13. Фізичне виховання і спорт.

Форма участі в конференції: заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, польська, англійська.

Статті будуть опубліковані у електронному збірнику наукових праць. Статті розміщуються посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Після проведення конференції проводитиметься розсилка електронних версій збірників до 31 листопада 2017 року.

Учасники конференції отримують сертифікат, який буде надісланий із збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу.

Умови участі у конференції:

1. Статті повинні подаватися лише в електронному вигляді.

2. Статті подаються однією з робочих мов конференції.

3. Файли повинні мати назви: «Козак_стаття», «Козак_квитанція», «Козак_відомості».

4. Обсяг статті – до 7 сторінок.

5. Останній термін подання статей – 29 жовтня 2017 р. (включно).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

До участі у конференції приймаються статті обсягом 3-7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc або *.docх. Формат А4. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Матеріали конференції приймаються електронною поштою на адресу оргкомітету: lnnc@ukr.net. У разі відправки коштів оргвнеску ксерокопію або фотокопію квитанції надіслати на адресу оргкомітету.

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику становить 100 грн (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстка макету, редагування текстів, формування та розсилка електронних версій збірника та сертифікатів участі у конференції).

Реквізити для сплати оргвнеску:

Одержувач: Львівський навчально-науковий центр ПО

ЄДРПОУ 40312588

р/р 31259237194361

в ДКСУ Київ

МФО 820172

призначення платежу – за розміщення статті П.І.Б.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Секція, підсекція за зразком Педагогічні науки

УДК

ПІБ автора

(місто, країна)

науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи або навчання

НАЗВА ДОПОВІДІ

(великими літерами)

Анотація

Ключові слова

Abstract

Key words

Текст доповіді ……………………………………………………………………

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 22])

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ::

1. Колісник-Гуменюк Ю. І. Формування професійної етики майбутніх фахівців / Колісник-Гуменюк Ю. І. // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. — 2014. — № 5. — C. 217—224.

Після літератури у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів). Наступна сторінка – подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю), телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь.

Зверніть увагу !!!

Відповідальність за висвітлений матеріал у статті несуть автори доповідей.

Якщо стаття містить більше 7 сторінок, кожна наступна сторінка оплачується у розмірі 10 грн.

Кожен додатковий сертифікат оплачується окремо у розмірі 10 грн.

Рукопис має бути ретельно підготовлений.

Контактна інформація:

Контактна особа:

Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна

Поштова адреса

вул. Кривоноса, 10м. Львів, 79008

Телефони:

067-5-81-92-81; 093-44-222-11

e-mail: lnnc@ukr.net; yuliya.kolisnyk@gmail.com

Відомості про автора

П.І.Б. учасника

Повна назва й адреса організації

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Назва доповіді

Номер секції

Адреса учасника (з індексом)

Телефонe-mail (обов’язково)

Сертифікат учасника конференції (так, ні)

Дата заповнення

6 Вересня 2017

Автор: