ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

КЕРІВНИЦТВО

КОПЕЛЬЧАК
МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

вул. Гніздовського, 8/48, Львів,79052, Україна

Тел.: + 38 067 4944029

E-mail: kopelchak@ukr.net

Народився 13 грудня 1956 року в с. Високе Монастириського району Тернопільської області. У 1982 році закінчив Стаханівський інженерно-педагогічний інститут за спеціальністю “Машинобудування” і отримав кваліфікацію «інженера-викладача».

Кандидат педагогічних наук (1999 р.), дисертаційна робота на тему “Структурування спеціальних знань з обслуговування автоматизованого обладнання учнів вищого професійного училища машинобудівного профілю” за спеціальністю (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти), науковий керівник доктор педагогічних наук, академік, професор С. У. Гончаренко. Доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін (2007 р.), старший науковий співробітник (2012 р.),.

Керівник науково-експериментальних досліджень всеукраїнського рівня на базі професійно-технічних навчальних закладах (Вище професійне училище № 20 м. Львів, 2010-2015 рр.; Вище професійне училище № 22 м. Сарни, Рівненської обл., 2013-2018 рр.) з проблем організації інноваційної професійної підготовки робітничих кадрів в умовах професійно-освітніх округів та інших освітньо-виробничих об’єднань.

Стаж науково-педагогічної діяльності 37 років.

Педагогічну діяльність розпочав у 1982 році на посаді викладача спеціальних дисциплін Вищого професійного училища №20 м. Львова.

З 2001 року – провідний науковий співробітник, завідувач наукового відділу Львівського науково-практичного центру НАПН України. З 2016 року працює на посаді директора ВСП НПУ імені М. П. Драгоманова «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти».

Нагороди: “Відмінник освіти України”, нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України „А. С. Макаренко” і почесною відзнакою срібною медаллю «М.П. Драгоманов 1841 – 1895 рр.» та ін.

Коло наукових інтересів: проблеми організації підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів закладів професійної і вищої освіти, сучасні форми підготовки педагогічних кадрів, методологія створення інноваційно-освітніх округів і кластерів та модернізації змісту професійної освіти.

Викладаю курси: “Основи педагогіки”, “Управлінська компетентність”, “Організація освітнього процесу в закладах професійної освіти” та ін.

Під керівництвом М. П. Копельчака захищено кандидатську дисертацію – Л. Я. Криницька “Організація професійної підготовки безробітних до підприємницької діяльності у сфері послуг” зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Основні наукові праці: Основні наукові здобутки М. П. Копельчака викладені у більше ніж 50-ти наукових працях. Серед яких – 4 монографії (“Управління підготовкою кваліфікованих робітників та фахівців у регіоні: організаційно-педагогічні та економічні засади”, “Управління якісною підготовкою фахівців у професійно-технічних навчальних закладах на основі маркетингу ринку праці та освітнього моніторингу в умовах регіоналізації”, “Організаційно-економічні механізми функціонування професійно-технічної освіти в ринкових умовах”, «Психолого-андрагогічні засади підвищення кваліфікацій педагогічних і керівних кадрів ПТНЗ), посібник “Програмування технологічних процесів для токарних верстатів з ЧПК ” та інші видання.