ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Методичний міжвузівський семінар «Інтерактивні методи навчання» за участі ЛННЦ професійної освіти

15 травня 2023 року в рамках тижня кафедр економіки і менеджменту та обліку і аудиту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відбувся методичний міжвузівський семінар на тему «Інтерактивні методи навчання» за участю д.пед.наук, доцентки кафедри технологічної освіти, факультету технологій та дизайну Українського державного університету імені М.П. Драгоманова (Львівський навчально-науковий центр професійної освіти) Юлії Колісник-Гуменюк.

На семінарі рзглянули особливості професійної підготовки фахівців у ЗВО України, застосовуючи інтерактивні методи навчання.

Проведення таких методичних заходів спрямовані на розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників, що позитивно впливає на організацію та впровадження новітніх форм й методів навчання в освітній процес.

Юлія Колісник-Гуменюк ознайомила учасників семінару з сучасними тенденціями інтерактивних технологій та методів навчання в системі інноваційної діяльності викладача ЗВО; охарактеризувала сучасний етап розвитку формування компетенцій здобувачів вищої освіти з орієнтацією на освітньо-інноваційні технології та модернізацію системи вищої освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики, а також сформувала пропозиції щодо ефективної практичної реалізації інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі. Доповідачка акцентувала увагу на інтерактивних методах навчання, що зумовлені необхідностю трансформації освітнього процесу у співнавчання, взаємонавчання, де здобувач вищої освіти та викладач – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання.

На завершення учасники семінару обговорили питання щодо активізації подальшої співпраці, спрямованої на професійний розвиток науково-педагогічних працівників ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» в активній взаємодії з науковцями Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

22 Травня 2023

Автор: