ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

Навчальні програми

Категорії педагогічних і керівних працівників, для яких проводяться курси підвищення кваліфікації

1. Вчитель загальноосвітніх предметів і трудового навчання та технологій закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти за програмами.

2. Викладач спеціальних (загальнопрофесійних) дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти.

3. Майстер виробничого навчання та інструктор закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти.

4. Керівник (директор та його заступники, завідувачі відділень, кафедр, методичних комісій, методист, старший майстер та ін.) закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

5. Психолог, соціальний педагог.

6. Педагог закладів позашкільної освіти.

7. Вихователь закладів освіти.

8. Науково-педагогічний працівник закладів вищої освіти.


1. Освітні програми і кількість годин

Комплексні програми

 1. Вчитель загальноосвітніх предметів і трудового навчання та технологій закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти за програмами.

1. 1. Інноваційні технології навчання в загальноосвітній підготовці  (комплексна програма) – 120 год.

 1. 2. Сучасні методи, технології та підходи в освіті (комплексна програма) – 30 год.
 2. 3 Розвиток ключових і базових компетентностей педагога (комплексна програма) – 30 год.
  1. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища (комплексна програма) – 30 год.
  1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності (комплексна програма) – 30 год.
  1. Психологічна майстерність педагога (комплексна програма) – 30 год.

Авторські програми

1. 7. Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними  30 год.

1. 8. Основи роботи з використанням платформи електронного навчання «ILIAS» 30 год.

 1. 9. Інтерактивні методи навчання 30 год.

1. 10. Технології педагогічного спілкування 30 год.

1. 11. Педагогічна медіаграмотність 30 год.

 1. 12. Методика викладання предметів теоретичного курсу – 30 год.
 2. 13. Культура розумової діяльності – 30 год.

1. 14. Управління емоціями в професійній діяльності – 30 год.

1. 15. Інноваційні психологічні технології  на допомогу педагогічному працівнику – 30 год.

2. Освітні програми і кількість годин

2. Викладач спеціальних (загальнопрофесійних) дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти.

Комплексні програми

1. Інноваційні технології виховання і викладання предметів теоретичних курсів у закладах освіти – 150 год.

2. 2. Інноваційні технології навчання у професійній підготовці  (комплексна програма) – 120 год.

2. 3. Розвиток професійних компетенцій викладача спеціальних дисциплін закладу освіти – 90 год.

2. 4. Сучасні методи, технології та підходи у професійній освіті – 30 год.

2. 5. Розвиток ключових компетентностей викладача – 30 год.

2. 6 Розвиток базових компетентностей викладача – 30 год.

2. 7. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища – 30 год.

2.8.Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності – 30 год.

2. 9. Психологічна майстерність викладача– 30 год.

2. 10. Спеціальна психолого-педагогічна підготовка викладача – 100 год.

Авторські програми

2. 11.  Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними  30 год.

2. 12. Основи роботи з використанням платформи електронного навчання «ILIAS» 30 год.

 • 13. Інтерактивні методи навчання 30 год.

2. 14. Технології педагогічного спілкування 30 год.

2. 15. Педагогічна медіаграмотність 30 год.

2. 16. Методика викладання предметів теоретичного курсу – 30 год.

2. 17. Культура розумової діяльності – 30 год.

2. 18. Управління емоціями в професійній діяльності – 30 год.

2. 19. Інноваційні психологічні технології  на допомогу педагогічному працівнику – 30 год.

3. Освітні програми і кількість годин

3. Майстер виробничого навчання та інструктор закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти.

Комплексні програми

1. Інноваційні технології виховання і викладання предметів практичного курсу у закладах освіти – 150 год.

3. 2.  Інноваційні технології навчання у професійній підготовці  (комплексна програма) – 120 год.

3.  3. Розвиток професійних компетенцій майстра виробничого навчання (інструктора) закладу освіти – 90 год.

3.  4. Сучасні методи, технології та підходи у професійній освіті – 30 год.

3. 5. Розвиток ключових компетентностей майстра виробничого навчання (інструктора) – 30 год.

3. 6 Розвиток базових компетентностей майстра виробничого навчання (інструктора) – 30 год.

3. 7. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища – 30 год.

3. 8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності – 30 год.

3. 9. Психологічна майстерність майстра виробничого навчання (інструктора)– 30 год.

Авторські програми

3. 10.  Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними  30 год.

3. 11. Основи роботи з використанням платформи електронного навчання «ILIAS» 30 год.

12. Інтерактивні методи навчання 30 год.

3. 13. Технології педагогічного спілкування 30 год.

3. 14. Педагогічна медіаграмотність 30 год.

3. 15. Методика викладання предметів практичного курсу – 30 год.

3. 16. Культура розумової діяльності – 30 год.

3. 17. Управління емоціями в професійній діяльності – 30 год.

3. 18. Інноваційні психологічні технології  на допомогу педагогічному працівнику – 30 год.

4. Освітні програми і кількість годин

4. Керівник (директор та його заступники, завідувачі відділень, кафедр, методичних комісій, методист, старший майстер та ін.) закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Комплексні програми

1. Інноваційні технології управління закладом освіти (модульного типу) – 150 год.

4. 2. Розвиток управлінських компетенцій керівника закладу освіти – 90 год.

4. 3. Правові аспекти діяльності керівника закладу – 30 год.

4. 4. Сучасний керівник як провідник змін у закладі освіти – 30 год.

4. 5. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища – 30 год.

4. 6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності – 30 год.

4. 7. Психологічна майстерність керівника – 30 год.

Авторські програми

4. 8. Педагогічна медіаграмотність 30 год.

4. 9. Технології педагогічного спілкування 30 год.

4. 10. Інноваційні психологічні технології  на допомогу керівнику закладу освіти – 30 год.

5. Освітні програми і кількість годин

5. Психолог, соціальний педагог

5. 1. Особистісне і професійне зростання психолога: інноваційні технології   30 годин.

5. 2. Управління емоціями в професійній діяльності керівника – 30 год.

6. Освітні програми і кількість годин

6. Педагог закладів позашкільної освіти

6. 1. Особливості роботи гуртків художньо-естетичного напряму (комплексна програма) – 30 год.

6. 2. Особливості роботи гуртків науково-технічного напряму (комплексна програма) – 30 год.

6. 3. Особливості роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму (комплексна програма) – 30 год.

6. 4. Особливості роботи гуртків дослідницько-експериментального напряму (комплексна програма) – 30 год.

7. Освітні програми і кількість годин

7. Вихователів закладів освіти

7. 1. Категорія виховання та інклюзія в освіті (комплексна програма) – 30 год.

7. 2. Інноваційні технології у виховні роботі (комплексна програма) – 30 год.

8. Освітні програми і кількість годин

8. Науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти (ЗВО)

8. 1. Формування професійних компетентностей викладача ЗВО (комплексна програма) – 180 год.

8. 2. Правові основи діяльності науково-педагогічного працівника ЗВО – 30 год.

8. 3. Використання ІКТ у діяльності науково-педагогічного працівника ЗВО – 30 год.

8. 4. Педагогічна медіаграмотність. Міжнародні наукометричні бази ЗВО – 30 год.

8. 5. Робота викладача ЗВО в умовах дистанційної та дуальної форм навчання – 30 год.

8. 6. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища – 30 год.

8. 7. Психологічна майстерність педагога – 30 год.

8. 8. Стажування науково-педагогічних працівників ЗВО (від 30 годин).


Вартість курсів на 01.10.2021 р.

1. 30 год.           – 370 грн.

2. 60 год             – 670 грн.

3. 90 год             – 770 грн.

4. 120 год           -970 грн.

5. 150 год          – 1170 грн.

6. 180 год.         – 1500 грн.