ЛННЦ ПО

Львівський навчально-науковий центр професійної освіти

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ