Повідомлення

Заголовок

Повідомлення

LIVEBOOK

Навчальні програми

Категорії педагогічних і керівних працівників, для яких проводяться курси підвищення кваліфікації

1. Вчитель загальноосвітніх предметів і трудового навчання та технологій закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти за програмами.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
1.1. Інноваційні технології навчання в загальноосвітній підготовці1201110 грн.
1.2. Сучасні методи, технології та підходи в освіті30450 грн.
1.3. Розвиток ключових і базових компетентностей педагога30450 грн.
1.4. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища30450 грн.
1.5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності30450 грн.
1.6. Психологічна майстерність педагога30450 грн.
1.7. Тестова30450 грн.
1.8. Управління навчальним закладом1501350 грн.
1.9. Розвиток професійних компетенцій педагога закладу освіти100900 грн.
1.10. Інноваційні технології навчання в освіті1201110 грн.
1.11. Організація професійної підготовки фахівців в умовах дуальної і дистанційної форм навчання30450 грн.
1.12. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану30450 грн.
1.13. Психолого-педагогічна майстерність викладача закладу освіти60740 грн.
1.14. Багаторівнева система підготовки фахівців у ЗО30450 грн.
1.15. Сучасний психологічний інструментарій в роботі психолога і соціального педагога30450 грн.
1.16. Розвиток базових та ключових компетенцій педагога закладу освіти30450 грн.
1.17. Сучасний психологічний інструментарій: теорія і практика100900 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість
1.1. Технології педагогічного спілкування30450 грн.
1.2. Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними 30450 грн.
1.3. Основи роботи з використанням платформи електронного навчання «ILIAS»30450 грн.
1.4. Інтерактивні методи навчання30450 грн.
1.5. Педагогічна медіаграмотність30450 грн.
1.6. Методика викладання предметів теоретичного курсу 30450 грн.
1.7. Культура розумової діяльності30450 грн.
1.8. Управління емоціями в професійній діяльності30450 грн.
1.9. Інноваційні психологічні технології на допомогу педагогічному працівнику30450 грн.

2. Викладач спеціальних (загальнопрофесійних) дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
2.1. Інноваційні технології виховання і викладання предметів теоретичних курсів у закладах освіти1501350 грн.
2.2. Інноваційні технології навчання у професійній підготовці1201110 грн.
2.3. Розвиток професійних компетенцій викладача спеціальних дисциплін закладу освіти90870 грн.
2.4. Сучасні методи, технології та підходи у професійній освіті30450 грн.
2.5. Розвиток ключових компетентностей викладача30450 грн.
2.6. Розвиток базових компетентностей викладача30450 грн.
2.7. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища30450 грн.
2.8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності30450 грн.
2.9. Психологічна майстерність викладача30450 грн.
2.10. Спеціальна психолого-педагогічна підготовка викладача100900 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість
2.1. Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними30450 грн.
2.2. Основи роботи з використанням платформи електронного навчання «ILIAS»30450 грн.
2.3. Інтерактивні методи навчання30450 грн.
2.4. Технології педагогічного спілкування30450 грн.
2.5. Педагогічна медіаграмотність30450 грн.
2.6. Методика викладання предметів теоретичного курсу30450 грн.
2.7. Культура розумової діяльності30450 грн.
2.8. Управління емоціями в професійній діяльності 30450 грн.
2.9. Інноваційні психологічні технології на допомогу педагогічному працівнику30450 грн.

3. Майстер виробничого навчання та інструктор закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
3.1. Інноваційні технології виховання і викладання предметів практичного курсу у закладах освіти1501350 грн.
3.2. Інноваційні технології навчання у професійній підготовці1201110 грн.
3.3. Розвиток професійних компетенцій майстра виробничого навчання (інструктора) закладу освіти90870 грн.
3.4. Сучасні методи, технології та підходи у професійній освіті30450 грн.
3.5. Розвиток ключових компетентностей майстра виробничого навчання (інструктора)30450 грн.
3.6. Розвиток базових компетентностей майстра виробничого навчання (інструктора)30450 грн.
3.7. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища30450 грн.
3.8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності30450 грн.
3.9. Психологічна майстерність майстра виробничого навчання (інструктора)30450 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість
3.1. Управління емоціями в професійній діяльності30450 грн.
3.2. Інноваційні психологічні технології на допомогу педагогічному працівнику30450 грн.
3.3. Культура розумової діяльності30450 грн.
3.4. Методика викладання предметів практичного курсу30450 грн.
3.5. Педагогічна медіаграмотність30450 грн.
3.6. Технології педагогічного спілкування30450 грн.
3.7. Інтерактивні методи навчання30450 грн.
3.8. Основи роботи з використанням платформи електронного навчання «ILIAS»30450 грн.
3.9. Конфліктні ситуації в педагогічній діяльності та технології управління ними30450 грн.

4. Керівник (директор та його заступники, завідувачі відділень, кафедр, методичних комісій, методист, старший майстер та ін.) закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
4.1. Інноваційні психологічні технології на допомогу педагогічному працівнику (модульного типу)1501350 грн.
4.2. Розвиток управлінських компетенцій керівника закладу освіти90870 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість
4.1. Правові аспекти діяльності керівника закладу30450 грн.
4.2. Сучасний керівник як провідник змін у закладі освіти30450 грн.
4.3. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища30450 грн.
4.4. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності30450 грн.
4.5. Психологічна майстерність керівника30450 грн.
4.6. Педагогічна медіаграмотність30450 грн.
4.7. Технології педагогічного спілкування30450 грн.
4.8. Інноваційні психологічні технології на допомогу керівнику закладу освіти30450 грн.

5. Психолог, соціальний педагог.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
5.1. Особистісне і професійне зростання психолога: інноваційні технології 30450 грн.
5.2. Управління емоціями в професійній діяльності30450 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість
5.1. Професійна компетентність психолога: сучасні інструменти та нові можливості30400 грн.

6. Педагог закладів позашкільної освіти.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
6.1. Особливості роботи гуртків художньо-естетичного напряму30450 грн.
6.2. Особливості роботи гуртків науково-технічного напряму30450 грн.
6.3. Особливості роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму30450 грн.
6.4. Особливості роботи гуртків дослідницько-експериментального напряму30450 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість

7. Вихователь закладів освіти.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
7.1. Інноваційні технології у виховні роботі30450 грн.
7.2. Категорія виховання та інклюзія в освіті30450 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість

8. Науково-педагогічний працівник закладів вищої освіти.

Комплексна програма

Назва програмиКількість годинВартість
8.1. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища30450 грн.
8.2. Формування професійних компетентностей викладача ЗВО1801500 грн.
8.3. Правові основи діяльності науково-педагогічного працівника ЗВО 30450 грн.
8.4. Використання ІКТ у діяльності науково-педагогічного працівника ЗВО 30450 грн.
8.5. Педагогічна медіаграмотність. Міжнародні науковометричні бази ЗВО30450 грн.
8.6. Робота викладача ЗВО в умовах дистанційної та дуальної форм навчання30450 грн.
8.7. Психологічна майстерність педагога30450 грн.
8.8. Стажування науково-педагогічних працівників ЗВО (від 30 годин)30450 грн.

Авторська програма

Назва програмиКількість годинВартість